ข่าวสารทางวิชาการ
เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนคนเก่ง.....
  รายละเอียด :

ผลสอบเข้าเรียน ม.1 ประจำปี 2553


1. ด.ช. ธนวีร์ (น้องอู๋จิ) ศรีไพโรจน์  ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช 
2. ด.ญ.ธิญาภรณ์ ดำแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ


3.ด.ช.ภูริวัฒน์ (น้องดัช) แสงแก้ว ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
4.ด.ช.ภานุพงศ์ มณีฉาย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
5.ด.ญ.บุปผาชล พูลสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
6. ด.ช.ปุรเชษฐ์ (น้องท๊อป) เหลืองร่อนทอง 
    ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
7. ด.ช.พัทธมน (น้องไผ่) โชคอนันต์ สอบเข้าได้ ร.ร. 
    สารสาสน์วิเทศน์ศึกษา จ.กรุงเทพฯ
8. ด.ช.จิรวัฒน์ (น้องเบส) วิชัยกุล สอบเข้าได้  ร.ร.กีฬา
    เทศบาลนครสุราษฎร์ จ.สุราษฎร์ธานี
9. ด.ช.นพดล (น้องดล) พินิจ สอบเข้าได้
   
ร.ร.นาฏศิลป์   จ.นครศรีธรรมราช


ผลสอบเข้าเรียน ป.1 ประจำปี 2553


ด.ญ.ชลิตา (น้องเชอร์รี่) จุลสัตย์  สอบเข้าได้ลำดับที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  โครงการพิเศษ EP และสอบเข้าได้ลำดับที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  


 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 889 คน